Dutch Soccer Events Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Dutch Soccer Events

1: AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname bij een DSE evenement of voetbalkamp kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier op de website.

1.2: Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan het gekozen evenement en locatie waarvoor wordt ingeschreven.

1.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door DSE geregistreerd op volgorde van ontvangst van aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende evenement bereikt is.

1.4: Na de aanmelding ontvangt u digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.

1.5: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig, waarvan u bericht krijgt.

1.6: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement geannuleerd worden, waarbij het reeds betaalde deelnamegeld zal worden terug betaald.

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Na de inschrijving volgt er een digitale factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan het evenement staat vermeld. Na betaling ontvangt u een digitale deelnamebevestiging.

2.2: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur/inschrijfformulieren gestelde termijn.

2.3: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving.

3: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

3.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan een evenement van DSE waarvoor hij of zij zich heeft opgegeven en bent u akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden. Indien de deelnemer binnen een termijn van 21 dagen zijn inschrijving toch wilt annuleren zonder geldige reden (o.a. ziekte, blessure of familieomstandigheden) is de deelnemer 25% van het deelnamegeld aan DSE verschuldigd voor gemaakte kosten. Hiervoor zult u een factuur of een creditnota ontvangen.

3.2: In geval van ziekte of blessure dient de ouder en of verzorger zich af te melden bij DSE en zullen wij bekijken hoe we samen een passende oplossing kunnen vinden.

3.3: De evenementen gaan in principe altijd door, maar DSE behoudt het recht tot het eventuele afgelasten van een evenement. Hiervan wordt u altijd digitaal op de hoogte gesteld. Bij afgelasting zal het deelnamegeld worden gerestitueerd.

4: AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG

4.1: DSE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

4.2: DSE is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

4.3: Deelname aan een evenement is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van de verkregen kleding is verplicht. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5: FOTO’S EN VIDEO

DSE behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.

7: DISCLAMER

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.

DSE en medewerkers of medewerkers van het sportpark zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de evenementen van DSE of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording. Verlies van zaken kunnen niet op ons verhaald worden. [denk aan diefstal uit kleedkamers etc.]

DSE © 2008


ALGEMENE VOORWAARDEN DSE TRAININGSKAMPEN / SOCCER TOURS

Algemene voorwaarden DSE trainingskamp

1: OFFERTE AANVRAGEN

1.1: Een aanvraag van een offerte via onze website is geheel vrijblijvend.

1.2: Bij aanvaarding van de offerte dient u deze ondertekend te retourneren aan DSE waarna u een reserveringsbevestiging ontvangt inclusief een factuur voor aanbetaling en de rest betaling.

1.3: DSE is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Na ontvangst van uw akkoord volgt er een reserveringsbevestiging en een digitale factuur waarop het verschuldigde bedrag voor een definitieve boeking binnen de gestelde betalingstermijn dient te worden voldaan. Na betaling ontvangt u een digitale deelnamebevestiging.

2.2: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn. Indien deze niet op tijd is voldaan wordt uw reservering automatisch geannuleerd waarna de gemaakte kosten aan u zullen worden doorberekend.

2.3: Bij betaling altijd het reserveringsnummer vermelden.

2.4: Aangepaste wensen / niet inbegrepen consumpties of andere in de bevestiging niet op genomen voorwaarden worden ter plaatse of achteraf aan u door belast.

3: ANNULERING VAN UW BOEKING

  • Een annulering ontvangen voor 29 dagen voor vertrek bedraagt 25% van de deelnamekosten per geannuleerde deelnemer.
  • Een annulering ontvangen tussen de 22 & 28 dagen voor vertrek bedraagt 35% van de deelnamekosten per geannuleerde deelnemer.
  • Een annulering ontvangen tussen de 15 & 21 dagen voor vertrek bedraagt 45% van de deelnamekosten per geannuleerde deelnemer.
  • Een annulering ontvangen tussen 7 & 14 dagen voor vertrek bedraagt 70% van de deelnamekosten per geannuleerde deelnemer.
  • Een annulering ontvangen tussen 0 & 6 dagen voor vertrek bedraagt 100% van de deelnamekosten per geannuleerde deelnemer.

4: AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG

4.1: DSE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

4.2: DSE is te gast bij diverse accommodaties. Dit houdt in dat de gasten zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

4.3: Deelname aan een Soccer Tour of trainingskamp is geheel vrijblijvend en voor eigen risico.

5: FOTO’S EN VIDEO

DSE behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.

7: DISCLAMER

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.

DSE en medewerkers of medewerkers van een accommodatie zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het bijwonen een trainingskamp of Soccer Tour. Deelname is op eigen verantwoording. Verlies van zaken kunnen niet op ons verhaald worden. [denk aan diefstal uit kleedkamers, hotelkamer of ander verblijf]

8: AVG

Tijdens het aanmelden van een evenement geeft u uw gegevens aan ons door die wij gebruiken voor een aantal zaken zoals: correspondentie, calamiteit tijdens evenement, kledingmaten, boekingen en absentielijst. Een maand na het evenement worden u gegevens automatisch verwijderd en blijft alleen uw e-mailadres in ons bestand.
Uw email adres komt op onze mailinglist te staan om u op de hoogte te houden van nieuwe activiteiten. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze lijst en wordt uw adres verwijderd in ons bestand.

DSE © 2018

Laat een bericht achter